Информация
за поръчка, изработка и заплащане

       Може да поръчате изработка на статичен или изработка на динамичен сайт. За тези, които не знаят каква е разликата между изработка на статичен и изработка на динамичен сайт уточняваме: статичен е този сайт, който се изработва от нас и може да бъде променян от нас, но не и от Вас, освен ако не притежавате нужните познания. Вие не можете да правите сами промени в съдържанието на Вашия сайт и ако имате нужда да се промени част от съдържанието или да се добави ново, ще трябва да се обърнете към нас. Ние можем да сключим с Вас договор за поддръжка на Вашия сайт и когато имате нужда от промяна на съдържанието му, ние ще я извършим. Динамичен е този сайт, който се изработва от нас и чието съдържание, което сме уточнили предварително можете да променяте сами, чрез специално изработен административен панел без да е нужно да имате някакви специални познания.
       Когато поръчате изработка на уеб сайт при нас първо ще уточним неговия уеб дизайн, структурата, функциалността на сайта, времето за което ще се изработи, както и цената. След като уточним всичко свързано с изработката на Вашия сайт, се капарира 30% от сумата договорена за изработването му, а остатъка се заплаща след пълното му завършване. Сайта се изработва по съгласувания и одобрен от Вас дизайн. Когато Вашият уеб сайт е завършен, се "качва" на Вашия хостинг и се правят нужните настройки, ако е необходимо. Ако не разполагате с предварително закупен домейн* и хостинг*, ние можем да  подберем възможно най - подходящите, който да отговарят точно на изискванията на Вашият уеб сайт.

домейн* - Всички уеб сайтове притежават име / домейн (domain). Например: www.име.домейн (www.green-flora.com). Видове домейни (популярни):
.com - комерсиален / търговски сайт
.edu  - образователна организация
.gov  - правителствена институция
.net   -  доставчик на интернет услуги (незадължително), използва се и за друг вид дейности
.org  -  организации с нестопанска цел
     Името / домейна дават важна информация за съдържанието на Вашият уеб сайт.

хостинг* - място на уеб сървър в интернет, където се копира / "качва" Вашият уеб сайт след неговата изработка. Подбора на хостинг е много важен, защото той включва определен обем пространство в което трябва да се разположи Вашият уеб  сайт, както и определен трафик. Посетителите, които посещават Вашият уеб сайт, генерират трафик, чийто размер зависи от обема / големината на съдържанието на Вашите интернет страници, както и от броя на потребителите, които го посещават, затова е важно да се подбере хостинг, който да отговаря на изискванията на Вашият уеб сайт.

Ако имате нужда от повече информация, можете да ни изпратите e-mail.